ในหลวงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ในหลวงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ในหลวงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

รูปข่าว : ในหลวงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ในหลวงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

เวลา 16.19 น.เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังลานพลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2554 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักช่างสิบหมู่ ออก แบบและปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอิริยาบถ ประทับนั่งทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ อันแสดงถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูก มีขนาด 1.25 เท่าของพระองค์จริง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชและทรงมีคุณูปการต่อประชาชน โอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข และเคยเป็นสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟธนบุรี สถานีรถไฟสายใต้แห่งแรกของประเทศไทย

กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขทรงพระนามเดิมว่า "ทองอิน" เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (สา) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ได้พระราชทานพระอิสริยยศให้เป็นกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ และด้วยความชอบในราชการศึกสงคราม 9 ทัพ ราวปี 2328 จึงทรงสถาปนาเป็นกรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ อันเป็นฐานันดรศักดิ์สูงสุดของพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยนั้น และทรงดำรงพระเกียรติยศเป็น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือกรมพระราชวังหลัง นอกจากนี้ ยังทรงการศึกสำคัญเพื่อชาติหลายครั้ง ที่มีชื่อเสียงคือ การศึกท่าดินแดง ในปี 2329

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สร้างสถานีรถไฟธนบุรี ขึ้นในบริเวณเขตพระราชฐานของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข แต่ภายหลังถูกทำลายลงด้วยระเบิดเมื่อสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ทางการจึงได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทน จนเมื่อปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างและที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงบูรณะปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน


กลับขึ้นด้านบน