ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเตรียมเพิกถอนปริญญาอดีตพระเณรคำ

ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเตรียมเพิกถอนปริญญาอดีตพระเณรคำ

ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเตรียมเพิกถอนปริญญาอดีตพระเณรคำ

รูปข่าว : ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเตรียมเพิกถอนปริญญาอดีตพระเณรคำ

ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเตรียมเพิกถอนปริญญาอดีตพระเณรคำ เจ้าของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างที่พักสงฆ์ขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการจัดตั้งวัดตามเจตนารมณ์เดิม ขณะที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เตรียมประชุม เพื่อลงมติเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มอบให้นายวิรพล สุขผล หรืออดีตพระเณรคำ

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเตรียมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อลงมติถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภูมิภาค ที่เคยมอบให้อดีตพระเณรคำ เมื่อปี 2552 เนื่องจากผู้รับมอบทำเรื่องเสียหาย กระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยจะลงมติในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้

ขณะที่นางลอน มนัส เจ้าของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างที่พักสงฆ์ขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบให้สำนักงานพระพุทธศานา จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการจัดตั้งวัดตามเจตนารมณ์เดิม ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจน ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเตรียมที่จะหาข้อสรุปการจัดการที่พักสงฆ์ขันติธรรม พร้อมให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในที่พักสงฆ์ทั้ง 17 รูป เข้ารายงานตัวกับเจ้าคณะจังหวัดภายใน 1 - 2 วันนี้ เพื่อยืนยันสังกัดให้ถูกระเบียบคณะสงฆ์


กลับขึ้นด้านบน