ฝึกกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานกำลังพลใหม่ จ.ตาก

ฝึกกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานกำลังพลใหม่ จ.ตาก

ฝึกกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานกำลังพลใหม่ จ.ตาก

รูปข่าว : ฝึกกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานกำลังพลใหม่ จ.ตาก

ฝึกกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานกำลังพลใหม่ จ.ตาก อาสาสมัครทหารพราน เป็นหน่วยหนึ่งของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีความสำคัญในการป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-พม่า จึงมีความจำเป็นในการฝึกกำลังพลให้สามารถใช้อาวุธได้อย่างชำนาญ

การฝึกยิงปืนด้วยอาวุธปืนเอ็ม 16 ในท่าต่างๆ ของกองกำลังอาสาสมัครทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คือหนึ่งในยุทธวิธีที่มีความจำเป็น เพราะกำลังพลใหม่ ที่เข้ามาทดแทนกำลังพลที่ปลดประจำการ หรือ ลาออก ต้องมีความพร้อมในการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอาสาสมัครทหารพรานมีความสำคัญในการป้องกันรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-พม่า

การฝึกกำลังพลกึ่งทหารป้องกันประเทศของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จะมีทหารยศนายสิบเป็นหัวหน้าชุด คอยเป็นพี่เลี้ยง และเสริมทักษะในด้านต่างๆ เช่นการใช้อาวุธปืนจะจำกาย การปรับตั้งเป้า และท่ายิงเพื่อให้เกิดความแม่นยำ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี

สำหรับการฝึกกำลังพลกึ่งทหารป้องกันประเทศครั้งนี้ มีทหารพรานจากกองร้อยต่างๆ 90 นายเข้าร่วม ใช้ระยะเวลาฝึก 30 วัน ซึ่งหลังฝึกเสร็จทุกนายจะออกปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่อำเภอแม่สอด แม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อปกป้องประเทศและคอยช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ชายแดน


กลับขึ้นด้านบน