อธิบดีกรมควบคุมโรคเชื่อสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดจะคลี่คลาย ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคเชื่อสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดจะคลี่คลาย ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคเชื่อสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดจะคลี่คลาย ส.ค.นี้

รูปข่าว : อธิบดีกรมควบคุมโรคเชื่อสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดจะคลี่คลาย ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคเชื่อสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดจะคลี่คลาย ส.ค.นี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค เชื่อว่าสถานการณ์ไชัเลือดออกระบาดจะคลี่คลายภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดกรองผู้ป่วยดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และ ลดจำนวนยุงลายอย่างจริงจัง ขณะที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ กลุ่มเด็กจิตอาสาบ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคไข้เลือดออก ตามแผนรณรงค์ครั้งใหญ่ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หลังพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีกว่า 4,000 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมทั้งจังหวัดพบผู้ป่วยแล้วกว่า 1,000 คน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 6,000 คน มีผู้เสียชีวิต 5 คน

เช่นเดียวกับ สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยกว่า 4,000 คน เสียชีวิต 11 คน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 คน ในจังหวัดอุบลราชธานี 2 คน และมุกดาหาร 1 คน

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า หากประชาชนที่มีอาการไข้สูง ไอ มีน้ำมูก หน้าแดง และ หนาวสั่น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันทีเพราะหากล่าช้า หรือ ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ฝนที่ตกเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ไข้เลือดออกแพร่ระบาดหนัก มีผู้ป่วยเพิ่มสูงจากปีก่อนถึง 3 เท่า โดยมาตราการควบคุมให้ได้ผลดีที่สุด คือ การดูแลรักษาผู้ป่วย จัดจุดตรวจคัดกรองเป็นการเฉพาะในโรงพยาบาลทุกแห่ง และ ลดจำนวนยุงลายอย่างจริงจัง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้


กลับขึ้นด้านบน