ผลตรวจสอบข้าวถุง-ข้าวสาร พบอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

ผลตรวจสอบข้าวถุง-ข้าวสาร พบอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

ผลตรวจสอบข้าวถุง-ข้าวสาร พบอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

รูปข่าว : ผลตรวจสอบข้าวถุง-ข้าวสาร พบอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

ผลตรวจสอบข้าวถุง-ข้าวสาร พบอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกรมวิชาการเกษตร เข้าชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสารบรรจุถุงและข้าวสารบรรจุกระสอบ ต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาแล้ว โดยยืนยัน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

รายงานผลตรวจวิเคราะห์ข้าวสารบรรจุถุงยี่ห้อต่างๆ และข้าวสารบรรจุกระสอบชั่งขาย จากการสุ่มตัวอย่างข้าวในร้านค้าปลีก และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพฯและปริมลฑลกว่า 54 ตัวอย่าง ยืนยันได้ว่าข้าวทุกตัวอย่างมีความปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่พบสารฟอสฟีน,ไม่พบการตกค้างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่พบสารพิษจากเชื้อราอัฟลาทอกซิน รวมถึงยีสต์หรือเชื้อรา

โดยกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันข้าวสารถุงและข้าวสารกระสอบ อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัย

ขณะที่ตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ระบุถึงขั้นตอนการเก็บรักษาข้าว มีการกำหนดปริมาณการใช้สารฟอสฟิลและเมทิลโบรไมด์ในการรมควันข้าวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้สารตกค้าง


กลับขึ้นด้านบน