ผลตรวจสารเคมีปนเปื้อนในข้าวสารถุง พบรมควัน"เมทิลโบรไมด์"เกินค่ามาตรฐาน 1 ยี่ห้อ

ผลตรวจสารเคมีปนเปื้อนในข้าวสารถุง พบรมควัน"เมทิลโบรไมด์"เกินค่ามาตรฐาน 1 ยี่ห้อ

ผลตรวจสารเคมีปนเปื้อนในข้าวสารถุง พบรมควัน"เมทิลโบรไมด์"เกินค่ามาตรฐาน 1 ยี่ห้อ

รูปข่าว : ผลตรวจสารเคมีปนเปื้อนในข้าวสารถุง พบรมควัน"เมทิลโบรไมด์"เกินค่ามาตรฐาน 1 ยี่ห้อ

ผลตรวจสารเคมีปนเปื้อนในข้าวสารถุง พบรมควัน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับมูลนิธิชีววิถี แถลงผลการตรวจการปนเปื้อนสารเคมีในข้าวสารบรรจุ จำนวน 46 ตัวอย่างใน 36 ยี่ห้อ พบการปนเปื้อนของสารรมควัน "เมทิลโบรไมด์" เกินค่ามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 1 ยี่ห้อ

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยว่า มีเพียง 1 ตัวอย่าง ที่ใช้สารเมทิลโบรไมด์เกินค่ามาตรฐานคือยี่ห้อโค-โค่ ข้าวขาวพิมพา ทั้งนี้พบการปนเปื้อนสูงถึง 67.4 มลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ที่กำหนดไว้ให้ตกค้างไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 
ส่วน ข้าวสารถุงอีก 34 ตัวอย่าง แม้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด แต่ก็พบการตกค้างค่อนข้างสูง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทย กำหนดค่าการปนเปื้อนของสารเมทิลโบรไมด์สูงมาก ทั้งที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าข้าวของไทยกำหนดการตกค้างของสารดังกล่าวไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนอินเดีย 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในข้าวทุกประเภท รวมถึงโรงสีและผู้ผลิตที่มีปัญหา


กลับขึ้นด้านบน