ทำประชาคมยกเลิกนิคมโรคเรื้อน จ.พิษณุโลก

ทำประชาคมยกเลิกนิคมโรคเรื้อน จ.พิษณุโลก

ทำประชาคมยกเลิกนิคมโรคเรื้อน จ.พิษณุโลก

รูปข่าว : ทำประชาคมยกเลิกนิคมโรคเรื้อน จ.พิษณุโลก

ทำประชาคมยกเลิกนิคมโรคเรื้อน จ.พิษณุโลก หลังมีการทำประชาคม ของชุมชนรอบนิคมบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้มีมติยกเลิก หรือสลายนิคมบ้านกร่าง ของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

ทั้งนี้หลังสลายนิคมดังกล่าว ก็เตรียมที่จะจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน และญาติได้มีศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไปในสังคม

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เตรียมจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางพัฒนานิคมบ้านกร่าง สู่การเป็นชุมชนในเดือนสิงหาคมนี้

สำหรับนิคมบ้านกร่างก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2495 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคเรื้อน และหลีกเลี่ยงปัญหาทางสังคม ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 268 คน แบ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน 100 คน , ญาติและผู้อยู่อาศัย 168 คน โดยสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีความพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้หายจากการเป็นโรคเรื้อน ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น


กลับขึ้นด้านบน