ชาวบ้านกังวลข้อดี-ข้อเสีย โครงการสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก

ชาวบ้านกังวลข้อดี-ข้อเสีย โครงการสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก

ชาวบ้านกังวลข้อดี-ข้อเสีย โครงการสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก

รูปข่าว : ชาวบ้านกังวลข้อดี-ข้อเสีย โครงการสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก

ชาวบ้านกังวลข้อดี-ข้อเสีย โครงการสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก แผนบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ที่เตรียมสร้างฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก ครอบคลุม 6 จังหวัด ตั้งแต่กำแพงเพชร - กาญจนบุรี แต่ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่โครงการ เริ่มกังวลถึงข้อดีข้อเสีย เหมือนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กังวลระบบระบายน้ำ ว่าจะมีผลกระทบกับอาชีพประมงชายฝั่ง

ประชาคมคนรักแม่กลองและชาวประมงชายฝั่ง เชื่อว่า จังหวัดสมุทรสงคราม จะได้รับผลกระทบจากโครงการฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก ครอบคลุม 6 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชร - กาญจนบุรี เพราะน้ำในคลองระบายน้ำทั้งหมด จะไหลผ่านเขื่อนแม่กลองและออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับประมงชายฝั่ง ทั้งการเลี้ยงหอยแครงและสัตว์ทะเล

ประชาคมคนรักแม่กลองและชาวประมงชายฝั่ง เผยว่า ก่อนหน้านี้มีบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เข้าไปเสนอข้อมูลโครงการกับผู้นำชุมชน 2 ครั้ง แต่ชาวบ้านต้องการการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนทุกคน

ตำบลคลองโคนมีพื้นที่เลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่กว่า 3,000ไร่ โดยเมื่อปีที่แล้ว (2555) พื้นที่เหล่านี้ประสบกับปัญหาหอยแครงและหอยแมลงภู่ตาย เพราะการเร่งระบายน้ำท่วมเมื่อปี 2555 ทำให้น้ำจืดไหลลงทะเลปริมาณมาก และส่งผลให้หอยแครงและหอยแมลงภู่จำนวนมากตาย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน