ฝ่านค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลออกกม.นิรโทษฯ

ฝ่านค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลออกกม.นิรโทษฯ

ฝ่านค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลออกกม.นิรโทษฯ

รูปข่าว : ฝ่านค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลออกกม.นิรโทษฯ

ฝ่านค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลออกกม.นิรโทษฯ กลุ่มญาติวีรชนเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมปี 2553 ยื่นหนังสือเรียกร้องนายกรัฐมนตรีสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชน เพื่อยกเว้นความผิดให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง หลังวันที่ 19 กันยายน 2549 ขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านประกาศเจตนาคัดค้านและเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากตรากฎหมายนิรโทษกรรมเป็น พ.ร.ก.ผ่านความเห็นชอบสภากลาโหม

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน แถลงผลการประชุมที่เห็นตรงกันว่า รัฐบาลควรยุติการผลักดัน พ.ร.ก.นิรโทษกรรมและถอนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม หรือ ร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง ออกจากวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หากต้องการสร้างความสงบและความปรองดองในบ้านเมือง พร้อมระบุว่า หากยังเดินหน้าผลักดันจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญและยื่นเรื่องถอดถอนต่อไป

ขณะเดียวกัน กลุ่มญาติวีรชนเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ปี 2553 นำโดยนางพะเยาว์ อัคฮาด มารดาของนางสาวกมนเกด อัคฮาด พยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ บิดานายสมาพันธ์ ศรีเทพ หรือ น้องเฌอ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชน ผ่านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี

โดยอ้างถึงหลักการและเหตุผลที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นการนิรโทษกรรมแก่ประชาชน ซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ภายหลังการยึดอำนาจรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

นายพันธ์ศักดิ์ เชื่อว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนทุกสี ทุกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แทนการเอื้อประโยชน์ให้แกนนำและผู้สั่งการ ส่วนนางพะเยาว์ กล่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตอบรับและแสดงความเห็นต่อการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อประชาชน เพราะมั่นใจว่าความชัดเจนในการตรากฎหมายเพื่อประชาชนจะทำให้ลดการต่อต้านลง

ขณะที่นายพงศ์เทพ ยืนยันว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล จะประชุมจัดลำดับความสำคัญในการบรรจุวาระร่างกฎหมายในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในสมัยประชุมสามัญทั่วไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม


กลับขึ้นด้านบน