"นักเศรษฐศาสตร์-เอกชน"ชี้สถานการณ์"เอสเอ็มอี"อยู่ในเกณฑ์ดี หนุนสร้างโอกาส-เข้าถึงแหล่งเงินทุน

"นักเศรษฐศาสตร์-เอกชน"ชี้สถานการณ์"เอสเอ็มอี"อยู่ในเกณฑ์ดี หนุนสร้างโอกาส-เข้าถึงแหล่งเงินทุน

"นักเศรษฐศาสตร์-เอกชน"ชี้สถานการณ์"เอสเอ็มอี"อยู่ในเกณฑ์ดี หนุนสร้างโอกาส-เข้าถึงแหล่งเงินทุน

รูปข่าว : "นักเศรษฐศาสตร์-เอกชน"ชี้สถานการณ์"เอสเอ็มอี"อยู่ในเกณฑ์ดี หนุนสร้างโอกาส-เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ที่ผ่านมา แม้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท แต่นักเศรษฐศาสตร์ และภาคเอกชน แต่สถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรื่องการลดต้นทุน

แม้ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นว่าธุรกิจเอสเอ็มอีไทยยังจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ การดูแลต้นทุนการผลิต ซึ่งต้องมีความต่อเนื่องในการพัฒนา รวมถึงควรสร้างโอกาสในการส่งสินค้าไทยในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่ดีและประเทศเหล่านี้กำลังอยู่ในช่วงที่รายได้เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของประเทศ

ด้านนายอิสระ ว่องกุศล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มองว่าธุรกิจเอสเอ็มอีบางส่วนยังมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพราะมีวิธีการทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกังวลต่อการที่จะต้องเสียภาษี จึงค่อนข้างเป็นปัญหาของธุรกิจเอสเอ็มอี


กลับขึ้นด้านบน