ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเผย 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเผย 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเผย 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

รูปข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเผย 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเผย 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันทั้ง 6 จังหวัดมีพื้นเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งปีนี้ปริมาณฝนในฝั่งทะเลอันมันมีมากกว่าปกติและดินอุ้มน้ำไว้มากเมื่อเกิดฝนตกจะทำให้เกิดภาวะอันตรายได้เร็วขึ้น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์

ชาวบ้านตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม และตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ รู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยและเตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ หลังทั้ง 2 ตำบลถูกระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภูเขาถล่มและภาวะน้ำท่วมฉับพลัน

ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่า 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงดินโคลนถล่มอยู่ในทุกจังหวัด เริ่มที่จังหวัดระนองมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ละอุ่น กะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม 1 จุดคือเขตเทศบาลเมืองป่าตอง บริเวณถนนผังเมืองสาย ก

จังหวัดพังงา 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง และอำเภอทับปุด โดยเฉพาะที่อำเภอตะกั่วป่าพบว่าเมื่อฝนตกติดต่อกันเพียง 2 วัน น้ำก็จะไหลเข้าท่วมตัวอำเภอ จังหวัดกระบี่มีทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินโคลนถล่มใน 4 อำเภอคืออำเภอเมือง เขาพนม อ่าวลึก และอำเภอเหนือคลอง  ส่วนจังหวัดตรังเกือบทุกอำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพราะเป็นที่รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด จังหวัดสตูล มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเพียง 1 อำเภอ คืออำเภอละงู ซึ่งปีนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันมันมีมากกว่าปกติและดินอุ้มน้ำไว้มากเมื่อเกิดฝนตกจะทำให้เกิดภาวะอันตรายได้เร็วขึ้น จึงเตือนให้ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นเพิ่มการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกย้ำว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นส่วนใหญ่เมื่อฝนตกเพียงระยะสั้นๆ ก็สามารถเกิดน้ำท่วมได้แล้ว ซึ่งหากพบสัญญาณบอกเหตุน้ำในคลองเปลี่ยนเป็นสีขุ่นดินโคลน และมีเศษกิ่งไม้ปะปนมาด้วยควรเตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอกพื้นที่
    


กลับขึ้นด้านบน