ชาวชัยนาทร้องรัฐเปิดเผยข้อมูลเวนคืนที่ดินก่อสร้าง"ฟลัดเวย์"

ชาวชัยนาทร้องรัฐเปิดเผยข้อมูลเวนคืนที่ดินก่อสร้าง"ฟลัดเวย์"

ชาวชัยนาทร้องรัฐเปิดเผยข้อมูลเวนคืนที่ดินก่อสร้าง"ฟลัดเวย์"

รูปข่าว : ชาวชัยนาทร้องรัฐเปิดเผยข้อมูลเวนคืนที่ดินก่อสร้าง"ฟลัดเวย์"

ชาวชัยนาทร้องรัฐเปิดเผยข้อมูลเวนคืนที่ดินก่อสร้าง ขณะนี้กรมชลประทานกำลังศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างเส้นทางคลองระบายน้ำหรือฟลัดเวย์ตั้งแต่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ในจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความกว้างคลอง 245 เมตร ยาว 289 กิโลเมตร โดยมีการสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบมาแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดชาวจังหวัดชัยนาทบางส่วนซึ่งอยู่ในพื้นที่เวนคืนเห็นด้วยกับการก่อสร้างทางระบายน้ำ เพราะเชื่อว่าทำให้น้ำใช้ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น

เกือบทุกปีพื้นที่นาในตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทแห่งนี้ จะทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เพราะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ใช้น้ำฝนทำนาได้เท่านั้น แต่เมื่อกรมชลประทานเข้ามาสำรวจเส้นทางก่อสร้างคลองระบายน้ำในพื้นที่นี้ ชาวนาส่วนหนึ่งที่จะต้องถูกเวนคืนที่ดินในบริเวณมีความเห็นว่า คลองระบายน้ำน่าจะส่งน้ำให้กับไร่นาในบริเวณนี้ได้ จึงเห็นด้วยกับโครงการ

แต่นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน อธิบายว่า คลองระบายน้ำขนาดใหญ่ที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ มีหน้าที่ระบายน้ำในช่วงน้ำท่วมเป็นหลัก ไม่ได้มีหน้าที่หลักเพื่อส่งน้ำการเกษตรเหมือนกับคลองส่งน้ำในระบบชลประทานอื่น ๆ

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่จะถูกเวนคืนที่ดินในจังหวัดชัยนาทเรียกร้องให้กรมชลประทานเร่งเปิดเผยข้อมูลที่จะถูกเวนคืนที่ดินที่ชัดเจนโดยเร็วรวมทั้งราคาเวนคืนที่ดินว่าจะมีความคุ้มค่ากับพื้นที่ที่จะเสียไปหรือไม่ ส่วนกรมชลประทานให้ข้อมูลว่า จะเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนในการทำประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ 


กลับขึ้นด้านบน