ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนฟ้อง "สุรพงษ์" เอื้อชินคอร์ป ต่อศาลฎีกานักการเมือง

ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนฟ้อง "สุรพงษ์" เอื้อชินคอร์ป ต่อศาลฎีกานักการเมือง

ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนฟ้อง "สุรพงษ์" เอื้อชินคอร์ป ต่อศาลฎีกานักการเมือง

รูปข่าว : ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนฟ้อง "สุรพงษ์" เอื้อชินคอร์ป ต่อศาลฎีกานักการเมือง

ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนฟ้อง ป.ป.ช.เตรียมส่งสำนวนคดี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.ไอซีที ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำเนินคดี

นายภักดี โพธิศิริ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุ เตรียมส่งสำนวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุด เพื่อยื่นฟ้อง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีทีกับพวก ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลัง ป.ป.ช. ลงมติ 6 ต่อ 2 เสียง ชี้มูลความผิดกรณีการอนุมัติอนุมัติการแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เมื่อปี 2547 ขณะเดียวกันก็ต้องส่งหนังสือแจ้งมติอย่างเป็นทางการให้กระทรวงไอซีทีรับทราบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับข้าราชการ

มีรายงานว่า หลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ อ.ก.พ.ของกระทรวงไอซีจี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นประธานนั้น จะประชุมพิจารณากำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย ตามเหตุผลประกอบ 2 กรณี คือ การกระทำที่จงใจ หรือ ประมาท และมีเหตุลดหย่อนโทษเฉพาะตัวหรือไม่ อาทิ รับราชการมานาน เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับใดบ้าง ซึ่งโดยกระบวนการจะให้เวลาอย่างน้อย 30 วัน

สำหรับข้อกล่าวหาที่ ป.ป.ช.ชี้มูล นอกจากความผิดที่กล่าวหา นพ.สุรพงษ์ ในฐานะฝ่ายการเมือง ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีอนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับที่ 5 เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ที่ต้องถือในบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด มหาชน จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้ว ยังกล่าวหา นายไกรสร พรสุธี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย

โดยนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงไอซีที ส่วนกรณีนายไกรสร พรสุธี ปัจจุบันได้ลาออกจากราชการไปแล้ว ทั้ง ป.ป.ช.ได้พิจารณาไต่สวนคดีตามเรื่องที่ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. ได้ส่งเรื่องให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2551 ซึ่งพบว่า การอนุมัติให้แก้ไขสัญญาสัมปทานลดสัดส่วนนั้น ไม่ได้นำเสนอต่อ ครม.ให้ความเห็นชอบ จึงเป็นการอนุมัติโดยมิชอบ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ชินคอร์ปฯ ผู้รับสัมปทาน ทั้งนี้ยังชี้ว่า การลดสัดส่วนยังมีผลเป็นการลดทอนความมั่นคงและความมั่นใจการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของรัฐ


กลับขึ้นด้านบน