ม.อดัมสัน เข้าชี้แจงต่อ สกอ. กรณีไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง-จัดการเรียนในไทย

ม.อดัมสัน เข้าชี้แจงต่อ สกอ. กรณีไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง-จัดการเรียนในไทย

ม.อดัมสัน เข้าชี้แจงต่อ สกอ. กรณีไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง-จัดการเรียนในไทย

รูปข่าว : ม.อดัมสัน เข้าชี้แจงต่อ สกอ. กรณีไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง-จัดการเรียนในไทย

ม.อดัมสัน เข้าชี้แจงต่อ สกอ. กรณีไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง-จัดการเรียนในไทย ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยอดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าชี้แจงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลัง สกอ.ระบุว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง และจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย

นายจุฑาพงษ์ รัตนโชติ ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยอดัมสัน นำเอกสารหลักฐาน ที่ยืนยันว่า มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารการศึกษา

ทั้งนี้ไม่ได้จัดการเรียนการสอนในประเทศไทย แต่นัดพบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียนที่ส่วนกลางในฟิลิปปินส์ แต่เมื่อมีการท้วงติงมา ยินดีที่จะยุติกิจกรรมในไทยทั้งหมด

ด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า การที่มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา รับเงินลงทะเบียนหลายแสนบาท และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เรียน ทั้งที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจาก สกอ. ถือว่าผิดกฎหมายสถาบันการศึกษาเอกชน 2546  ขณะที่วุฒิการศึกษาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ กพ.จึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

รองเลขาธิการ กกอ. แนะนำให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรุ่นแรกไปแล้วกว่า 20 คน เรียกร้องเงินลงทะเบียนคืน หรือผู้เสียหายแจ้งมายัง สกอ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน