พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เปิดอย่างเป็นทางการ ส.ค.นี้

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เปิดอย่างเป็นทางการ ส.ค.นี้

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เปิดอย่างเป็นทางการ ส.ค.นี้

รูปข่าว : พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เปิดอย่างเป็นทางการ ส.ค.นี้

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เปิดอย่างเป็นทางการ ส.ค.นี้ ในช่วงใกล้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในสัปดาห์หน้า วันนี้ (19 ก.ค.) เราจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาที่วัดเทพศิรินทราวาสวรมหาวิหาร ที่กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีการจำลองเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อผสมมัลติมีเดีย เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล

การจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเมื่อครั้งพุทธกาล ด้วยการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีสื่อผสมมัลติมีเดีย โดยจัดแสดงสังเวชนียสถานสำคัญทั้ง 4 แห่ง จะทำให้ผู้เข้าชมได้น้อมจิตร่วมย้อนเวลาเพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศ และรับรู้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน

ก้าวแรกที่ผู้ชมจะได้พบเมื่อเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาสวรมหาวิหาร คือห้องปฐมบท ภายในห้องจะจำลองบรรยากาศเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละ ณ ลุมพินีวัน ในดินแดนชมพูทวีป จนเมื่อพรชนมายุ 29 พรรษา ที่ทรงตัดสินพระทัยออกผนวช เพื่อค้นหาความจริงของแห่งการพ้นทุกข์ พร้อมตั้งสัจจะอธิษฐาน ณ แม่น้ำเนรัญชรา

ห้องตรัสรู้ เป็นอีกห้องที่ผู้ชมจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมทั้งบรรยากาศที่พระพุทธเจ้ากำลังผจญกับเหล่าพญามาร ด้วยความตั้งมั่น และเพียรพยายาม พลังแห่งบุญบารมีทำให้พระพุทธเจ้าทรงชนะต่อหล้าพญามาร กิเลส ตันหา จนทำให้ตรัสรู้ และทรงบรรลุหลักธรรมความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่า อริยสัจ 4

ภายหลังการตรัสรู้ได้ 2 เดือน พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาครั้งแรกเพื่อโปรดปัญจวัคคีทั้ง 5 ภายในห้องนี้ผู้ชมจะพบกับสังเวชนียสถาน ธัมเมกขสถูปเจดีย์ ที่จะสามารถเล่าเรื่องราวในขณะที่กำลังโปรดปัญจวัคคี และการเสด็จเผยแพร่พระพุทธศาสนา จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ท่ามกลางเหล่าพระอรหันต์ สดับฟังหลักธรรมที่ทรงค้นพบ

ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่จะมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ และเข้าถึงในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธาเจ้าผ่านสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย และเข้าใจง่าย


กลับขึ้นด้านบน