ศาลปกครองสั่ง บ.เอกชน ยุติกิจการถ่านหินทุกกรณี

ศาลปกครองสั่ง บ.เอกชน ยุติกิจการถ่านหินทุกกรณี

ศาลปกครองสั่ง บ.เอกชน ยุติกิจการถ่านหินทุกกรณี

รูปข่าว : ศาลปกครองสั่ง บ.เอกชน ยุติกิจการถ่านหินทุกกรณี

ศาลปกครองสั่ง บ.เอกชน ยุติกิจการถ่านหินทุกกรณี ญาติของผู้เสียชีวิต จากการคัดค้านการประกอบกิจการถ่านหินให้จังหวัดสมุทรสาคร พึงพอใจ หลังศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้บริษัทเทคนิทีม (ประเทศไทย) จำกัด ยุติประกอบกิจการถ่านหินใน จังหวัดสมุทรสาคร ทุกกรณี

นายทองนาค เสวกจินดา กับพวกรวม 3 คน ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาครกับพวกรวม 3 คน ว่า ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ บริษัท เทคนิทีม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการขนถ่าย ขนส่ง และกักเก็บถ่านหินตลอดจนก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งถ่านหิน บริเวณริมแม่ท่าจีน ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร ทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการดังกล่าว และถ่านหินเป็นวัตถุอันตราย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยบริเวณดังกล่าว เดือดร้อนเสียหาย และทำให้นายทองนาคที่เป็นแกนนำคัดค้านเรื่องดังกล่าวถูกยิงเสียชีวิต

โดยศาลได้อ่านคำพิพากษาให้บริษัท เทคนิทีม (ประเทศไทย) ยุติการประกอบกิจการถ่านหิน แต่หากจะใช้อาคารดังกล่าวต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 ภายใน 30 วัน

ด้านนางจอมขวัญ เสวกจินดา ภรรยาของ นายทองนาค กล่าวภายหลังศาลพิพากษาตัดสินว่ารู้สึกดีใจ ที่ลมหายใจของสามีสามารถต่ออายุให้กับพี่น้อง ลูกหลานต่อไปเนื่องจากโรงงานดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหินของ บริษัท เทคนิทีม(ประเทศไทย) จำกัด ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการลำเลียง การเก็บกอง การขนถ่ายการขนส่งหรือการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูก ฟ้องคดีแต่ละรายไว้เพื่อควบคุม ตรวจ สอบหรือกำกับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลและคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น


กลับขึ้นด้านบน