บ.บุหรี่ฟ้องศาลปกครองชะลอคำสั่ง สธ.

บ.บุหรี่ฟ้องศาลปกครองชะลอคำสั่ง สธ.

บ.บุหรี่ฟ้องศาลปกครองชะลอคำสั่ง สธ.

รูปข่าว : บ.บุหรี่ฟ้องศาลปกครองชะลอคำสั่ง สธ.

บ.บุหรี่ฟ้องศาลปกครองชะลอคำสั่ง สธ. นักวิชาการด้านสุขภาพ ระบุว่ากฎหมายไทยกำลังถูกท้าทายจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเลิกการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ โดยเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงพิษภัย หลังพบเด็กเยาวชน ติดบุหรี่เพิ่มขึ้นปีละกว่าแสนคน

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แสดงความเป็นห่วงถึงมาตรการป้องกันภัยจากการสูบบุหรี่ของประเทศไทย ที่ขณะนี้ถูกบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ซึ่งยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงที่ให้เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่จากเดิมร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85

นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า บุหรี่เป็นสินค้าที่ทำกำไร แต่ทำลายสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อครอบครัว อย่างมหาศาล ซึ่งรัฐบาลทั่วโลกต้องมีนโยบายและออกกฎหมายเพื่อลดการสูบบุหรี่ ขณะที่นักวิชาการต่างกังวลอิทธิพลของบริษัทบุหรี่ที่พยายามคุกคามทุกรูปแบบ ดังนั้นสังคมไทยต้องตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ให้ได้

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า มีเพียงร้อยละ 27 ของผู้ติดบุหรี่ที่สามารถเลิกบุหรี่ก่อนที่จะป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดสมอง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งขณะนี้คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึงปีละกว่า 50,000 คน ขณะเดียวกันมีเด็ก เยาวชนติดบุหรี่แล้วกว่า 2,200,000 คน และเพิ่มขึ้นปีละกว่า 100,000 คน ดังนั้นภาพบนซองบุหรี่สามารถบอกความจริงของพิษภัยที่เกิดขึ้นได้ และยังช่วยลดอัตราการสูบของนักสูบหน้าใหม่ และผู้ที่สูบบุหรี่ให้ลดน้อยลง ขณะเดียวกันบริษัทบุหรี่ ก็จะมีพื้นที่ในการโฆษณายี่ห้อของตัวเองบนซองบุหรี่ลดลงไปด้วย หากมีการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองบุหรี่


กลับขึ้นด้านบน