กทพ.ทดลองใช้ระบบ Easy Pass ด่านฯสุขุมวิท เย็นนี้

กทพ.ทดลองใช้ระบบ Easy Pass ด่านฯสุขุมวิท เย็นนี้

กทพ.ทดลองใช้ระบบ Easy Pass ด่านฯสุขุมวิท เย็นนี้

รูปข่าว : กทพ.ทดลองใช้ระบบ Easy Pass ด่านฯสุขุมวิท เย็นนี้

กทพ.ทดลองใช้ระบบ Easy Pass ด่านฯสุขุมวิท เย็นนี้ กทพ.จะทดลองเปลี่ยนใช้ระบบ Easy Pass ช่องทางที่ 3 ด่านฯสุขุมวิท ในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

วันนี้ (20 พ.ค.2558) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการทดลองเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทาง ช่องทางที่ 3 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท จากระบบเก็บเงินสดเป็นระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณจราจรชั่วโมงเร่งด่วนวันทำการช่วงเย็นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท มีปริมาณรถมากเฉลี่ยตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น. แบ่งเป็นรถชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดประมาณ 500 – 700 คันต่อชั่วโมง และรถที่ใช้ Easy Pass ประมาณ 400 – 600 คันต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นรถชำระเงินสดประมาณร้อยละ 56 รถใช้ Easy Pass ประมาณร้อยละ 44

ดังนั้นเพื่อเฉลี่ยรถที่ใช้ Easy Pass ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น กทพ. จึงทดลองเปลี่ยนระบบจากระบบเก็บเงินสดเป็นระบบอัตโนมัติตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กทพ. จะได้เตรียมพนักงานระบายจราจรช่องทางที่ 1 (ช่วยเตรียมเงินทอน) และอำนวยความสะดวกต่อไป


กลับขึ้นด้านบน