"พาณิชย์"เจาะตลาดจีน เร่งผลักดันส่งออก"ผลไม้ไทย"

"พาณิชย์"เจาะตลาดจีน เร่งผลักดันส่งออก"ผลไม้ไทย"

"พาณิชย์"เจาะตลาดจีน เร่งผลักดันส่งออก"ผลไม้ไทย"

รูปข่าว : "พาณิชย์"เจาะตลาดจีน เร่งผลักดันส่งออก"ผลไม้ไทย"

สถานการณ์ตลาดโลกที่ยังคงซบเซา ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งเจาะตลาดสินค้าใหม่ๆเพื่อกระตุ้นยอดการส่งออกให้โตตามเป้าหมาย โดยเฉพาะตลาดจีน ที่เป็นตลาดหลักและมีกำลังซื้อสูง ซึ่งรัฐได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาสินค้าเกษตรไทยมักมีปัญหาด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

ประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งตลาดหลัก ที่รัฐบาลเร่งกระตุ้นการส่งออก เพื่อรักษายอดการส่งออกของจีนให้ได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 8 ในปีนี้ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ เช่น นครเซี่ยงไฮ้ที่ มีกำลังซื้อสูงด้วยการเจาะตลาดสินค้าใหม่ๆ อย่างตลาดผลไม้ ที่เริ่มได้รับความนิยมแม้จะมีราคาสูงกว่าผลไม้ในจีนเอง

ผู้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของอาหารและสินค้าไทยทุกปี ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า และเพิ่มช่องทางการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเห็นว่าแม้ผลไม้ไทยจะส่งออกมายังจีนไม่มากนักในแต่ละปี แต่ก็เพิ่มขึ้นจากอดีตถึงร้อยละ 40

สำหรับมูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่แข็งและแห้งไปยังจีน ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้สดที่มียอดการส่งออกรวมทั้งสิ้นกว่า 37,000 ล้านบาท โดยผลไม้ที่ส่งออกสูงสุดในทุกปี ได้แก่ ทุเรียน คิดเป็นร้อยละ 39 ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือ ลำไย ร้อยละ 33 และมังคุด ร้อยละ 14

ขณะที่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในจีน เห็นว่า บริษัทมีแผนผลักดันสินค้าไทยชนิดใหม่ๆมาจำหน่ายมากขึ้น จากปีที่ผ่านมาสามารถส่งออกสินค้าได้สูงถึง 13,500 ล้านบาท ขยายตัวขึ้นกว่าร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับยอดการส่งออกตลอด4 ปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่ยังเป็นปัญหาต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมาจีน

น.ส.บุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ บอกว่า สินค้าเกษตรไทยยังขาดการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เนื่องจากจีนมีมาตรการนำเข้าสินค้าเกษตรค่อนข้างเข้มงวดเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว เพราะตลาดสินค้าเกษตรจีนถือเป็นโอกาสการค้าสำคัญที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน