กษัตริย์เบลเยี่ยมสละราชสมบัติ ให้เจ้าชายฟิลิเป้

กษัตริย์เบลเยี่ยมสละราชสมบัติ ให้เจ้าชายฟิลิเป้

กษัตริย์เบลเยี่ยมสละราชสมบัติ ให้เจ้าชายฟิลิเป้

รูปข่าว : กษัตริย์เบลเยี่ยมสละราชสมบัติ ให้เจ้าชายฟิลิเป้

กษัตริย์เบลเยี่ยมสละราชสมบัติ ให้เจ้าชายฟิลิเป้ กษัตริย์อัลเบิร์ต ที่ 2 ของเบลเยี่ยมทรงมีพระราชดำรัสอำลาในวาระทรงสละราชสมบัติให้เจ้าชายฟิลิเป้ พระราชโอรส ทรงตรัสเน้นย้ำหล่อหลอมพลเมืองทั้งประเทศ เพื่อลดความแตกต่างทางด้านภาษา

กษัตริย์อัลเบิร์ตที่ 2 ของเบลเยี่ยมทรงมีพระราชดำรัสอำลาในวาระทรงสละราชสมบัติให้เจ้าชายฟิลิเป้ พระราชโอรส โดยทรงตรัสเน้นย้ำว่า ปรารถนาให้เบลเยี่ยมเป็นชาติที่คงความเป็นปึกแผ่นต่อไป ทั้งนี้ พลเมืองทางภาคเหนือ 6 ล้านคนของประเทศเบลเยี่ยมพูดภาษาดัทช์ หรือเนเธอร์แลนด์ ส่วนประชากรทางภาคใต้ 4.5 ล้านคนทางภาคใต้พูดภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาของการครองราชย์ กษัตริย์อัลเบิร์ตที่ 2 ได้เพียรพยายามหล่อหลอมเพื่อลดความแตกต่างอย่างมากนี้

โอกาสนี้ กษัตริย์อัลเบิร์ตที่ 2 ซึ่งมีพระชนม์ 79 ปี ยังทรงวิงวอนชาวเบลเยี่ยมให้การสนับสนุนเจ้าชายฟิลิเป้ พระราชโอรสอายุ 53 ปีที่จะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยมต่อไป


กลับขึ้นด้านบน