"สธ."เตือนร้านค้าห้ามขายเหล้า"วันพระใหญ่" หากพบฝ่าฝืนถูกลงโทษตามกฎหมาย

"สธ."เตือนร้านค้าห้ามขายเหล้า"วันพระใหญ่" หากพบฝ่าฝืนถูกลงโทษตามกฎหมาย

"สธ."เตือนร้านค้าห้ามขายเหล้า"วันพระใหญ่" หากพบฝ่าฝืนถูกลงโทษตามกฎหมาย

รูปข่าว : "สธ."เตือนร้านค้าห้ามขายเหล้า"วันพระใหญ่" หากพบฝ่าฝืนถูกลงโทษตามกฎหมาย

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ประกอบการร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 อย่างเคร่งครัด และเตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ทั่วประเทศ หากพบฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฏหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศ งดจำหน่ายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เเละ 23 กรกฎาคม 2556 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2552 ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันพระใหญ่ 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประสานกับตำรวจ ออกตรวจร้านค้าในพื้นที่ เริ่มมีผลตั้งแต่หลัง 24.00 น.ของวันที่ 21 กรกฎาคม ต่อเนื่องไปจนถึง 24.00 น.ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 หากฝ่าฝืน
มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากพบว่ามีการนำเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์มาแสดงไว้หน้าร้าน ก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยเช่นกัน

ตลอดปี 2555 พบผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ รวม 66,881ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เกือบ 20,000 ราย อันดับหนึ่งเป็นความผิดฐานขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรา 58,162 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของผู้กระทำผิดทั้งหมด รองลงมาคือจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 6,982 ราย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม 669 ราย จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน เวลา ที่ประกาศห้ามจำหน่าย 307 ราย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต้องห้าม 288 ราย


กลับขึ้นด้านบน