น้ำในเขื่อนภาคเหนือมีปริมาณน้อย

น้ำในเขื่อนภาคเหนือมีปริมาณน้อย

น้ำในเขื่อนภาคเหนือมีปริมาณน้อย

รูปข่าว : น้ำในเขื่อนภาคเหนือมีปริมาณน้อย

น้ำในเขื่อนภาคเหนือมีปริมาณน้อย ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ต้องวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุม เนื่องจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณท์ต่ำ และระบายน้ำเพียงวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร

แม้จะเข้าสู่กลางฤดูฝนแล้ว แต่สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ภาคเหนือยังคงมีปริมาณน้ำน้อย โดยที่เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณ 3,187 ล้านลูกบากศ์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของความจุอ่าง

เช่นเดียวกับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ยังอยู่ในเกณท์ต่ำ เนื่องจากบริเวณเหนือเขื่อนมีฝนตกน้อย ล่าสุดมีปริมาณน้ำ 4,110 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.53 ของความจุอ่าง ทำให้เขื่อนภูมิพลจะต้องลดการระบายน้ำลงเหลือวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ในสัปดาห์หน้า

เจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพล ระบุว่า เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุม พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนเขื่อนใหญ่ในภาคเหนือที่มีน้ำน้อยที่สุด คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของความจุอ่าง


กลับขึ้นด้านบน