พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาคึกคัก

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาคึกคัก

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาคึกคัก

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาคึกคัก

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาคึกคัก ประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา กันอย่างคึกคัก

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 87 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556 ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครจัดขึ้น ที่วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ตั้งใจที่จะลด ละ เลิก อบายมุข ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ตลอดถึงช่วงของการเข้าพรรษา พร้อมอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง ขณะเดียวกันอยากให้คนไทยถือโอกาสเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อให้สังคมไทยกลับสู่ความสงบ สามัคคี

พุทธศาสนิกชนยังร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น เช่น การหล่อเทียนพรรษา 12 นักษัตร,ทำบุญพระประจำวันเกิด,ปิดทองลูกนิมิตร ขณะที่บางส่วนตั้งใจร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่จะจัดขึ้นช่วงค่ำวันนี้ (22 ก.ค.)


กลับขึ้นด้านบน