"หมอประดิษฐ" เตือนห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่-ร่วมมือตร.ตรวจร้านค้าในพื้นที่

"หมอประดิษฐ" เตือนห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่-ร่วมมือตร.ตรวจร้านค้าในพื้นที่

"หมอประดิษฐ" เตือนห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่-ร่วมมือตร.ตรวจร้านค้าในพื้นที่

รูปข่าว : "หมอประดิษฐ" เตือนห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่-ร่วมมือตร.ตรวจร้านค้าในพื้นที่

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนขายเหล้าวันพระใหญ่ มีโทษทั้งจำ-ปรับ สั่งการกรมควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัด ร่วมมือตำรวจตรวจร้านค้าในพื้นที่

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 เป็นวันพระใหญ่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดปัญหา เช่น อุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับ ปัญหาอาชญากรรม
 
ทั้งนี้ สั่งการกรมควบคุมโรค ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจร้านค้าในพื้นที่ หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 


กลับขึ้นด้านบน