เตรียมตรวจสอบผู้บริหาร ปตท.

เตรียมตรวจสอบผู้บริหาร ปตท.

เตรียมตรวจสอบผู้บริหาร ปตท.

รูปข่าว : เตรียมตรวจสอบผู้บริหาร ปตท.

เตรียมตรวจสอบผู้บริหาร ปตท. สะเทือนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยกรณี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเอฟแอนด์เอ็น บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ในเครือเบียร์ช้าง เมื่อช่วงต้นปี จนนำมาสู่การตรวจสอบจากกรรมาธิการ ในสภาผู้แทนราษฎร ว่าเป็นการทำผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องจับตาดูผลชี้ขาดในสัปดาห์นี้ เพราะอาจถือเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบผู้บริหารในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อไป

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. มอบหมาย กรรมการตรวจสอบ 3 คน นำโดย นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด พิจารณาข้อกฎหมาย กรณี ซีอีโอ ปตท.รับตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น เมื่อเดือนก.พ.- พ.ค.2556 แต่มีผู้ร้องเรียน ต่อกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ ระบุว่า การเดินทางไปประชุม 2 ครั้งกับ เอฟแอนด์เอ็น ของนายไพรินทร์ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย แล้วขออนุมัติบอร์ด ปตท.ภายหลัง ถือเป็นความผิดสำเร็จ และแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทำงานให้ ปตท.เต็มเวลา จึงขัดต่อ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2518 นอกจากนี้ เอฟแอนด์เอ็นยังขายสินค้าให้กับธุรกิจในเครือ ปตท.จึงอาจเข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้านกรรมการตรวจสอบ ของ ปตท.ชี้แจงว่า นายไพรินทร์ไม่ได้อยู่ใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากตำแหน่งซีอีโอ เป็นสัญญาจ้างบริหาร ซึ่งไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานทั่วไป

ส่วนการรับตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งบริหาร จึงไม่ขัดกับกฎที่ว่า ห้ามเป็นผู้บริหารในองค์กรอื่นที่แสวงหากำไร ขณะที่บริษัทเอฟแอนด์เอ็น ทำธุรกิจหลักที่ไม่เหมือน ปตท.

ส่วนนายไพรินทร์ ยืนยันเจตนาการรับเชิญเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว เพื่อเอาประสบการณ์บริษัทระดับโลกมา มาพัฒนาแนวทางดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตน

ช่วงที่ผ่านกรณีนายไพรินทร์ ถูกเชื่อมโยงว่า เป็นการล้วงลูกจากฝ่ายการเมืองเกี่ยวที่ต้องการให้ พ้นจากเก้าอี้ซีอีโอ เพราะเมื่อเทียบเคียงกับอดีตผู้บริหาร ปตท.คนอื่นๆมีพฤติการณ์ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่เคยถูกร้องเรียน

ทั้งนี้ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ หรือ บอร์ด ปตท. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาด ในวันที่ 26 ก.ค.2556 และอาจเป็นบรรทัดฐาน สำหรับการตรวจสอบผู้บริหารของปตท. และรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น เช่น ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เป็นกรรมการ บริษัท อีสต์วอเทอร์ ที่กรรมาธิการชุดนี้ เตรียมขยายผลตรวจสอบ


กลับขึ้นด้านบน