บอร์ด สวรส. เตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันพรุ่งนี้

บอร์ด สวรส. เตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันพรุ่งนี้

บอร์ด สวรส. เตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันพรุ่งนี้

รูปข่าว : บอร์ด สวรส. เตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันพรุ่งนี้

บอร์ด สวรส. เตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันพรุ่งนี้ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ บอร์ด สวรส. จะประชุมพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้อำนวยการ สวรส.คนใหม่ อีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.2556) หลังประสานขอข้อมูลจากสภามหาวิทยาลัย กรณีนายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ทำผิดจริยธรรมคัดลอกผลงานวิจัย

นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือ สวรส. เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.2556) จะมีการประชุมพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง ผอ.สวรส.คนใหม่อีกครั้ง หลังมีข้อทักท้วงจากชมรมแพทย์ชนบทว่า นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สวรส. คนใหม่ เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องกระทำผิดจริยธรรมด้านวิชาการ จึงไม่เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันวิชาการระดับประเทศ

ที่ประชุมบอร์ด มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานข้อมูลจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผลสอบระบุว่า พบการลอกข้อมูลผลงานทางวิชาการจริง และเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จึงคาดว่าวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.2556) น่าจะมีข้อสรุปได้ เนื่องจากล่าช้ามานานแล้ว โดยผลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ซึ่งหากเห็นว่าไม่ติดขัดในคุณสมบัติ จะยืนยันให้นายแพทย์สมเกียรติ เป็นผอ.สวรส. ตามมติเดิม แต่หากพบเข้าข่ายต้องห้าม หรือ มติบอร์ดเห็นว่าไม่เหมาะสม ต้องสรรหาใหม่

ก่อนหน้านี้ เครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ทำจดหมายเปิดผนึก ขอให้ทบทวนความพยายามที่จะแต่งตั้งผู้ที่มีปัญหาจริยธรรมด้านวิชาการเป็น ผอ.สวรส. เพราะนายแพทย์สมเกียรติ ถูกลงโทษทางวินัยด้วยถูกตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากมีประพฤติกรรมเสียหายทางวิชาการ หากแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ สวรส. อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสวรส. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญต่อการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพของประเทศ จึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และบอร์ด สวรส.ใช้วิจารณญาณ และความรับผิดชอบอย่างสูงในการพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ผอ.สวรส.คนใหม่ ในวันที่ 24 ก.ค.2556

 


กลับขึ้นด้านบน