เรียกร้องรัฐบาลใช้กฎหมายแทนการผลักดันชาวโรฮิงญา

เรียกร้องรัฐบาลใช้กฎหมายแทนการผลักดันชาวโรฮิงญา

เรียกร้องรัฐบาลใช้กฎหมายแทนการผลักดันชาวโรฮิงญา

รูปข่าว : เรียกร้องรัฐบาลใช้กฎหมายแทนการผลักดันชาวโรฮิงญา

เรียกร้องรัฐบาลใช้กฎหมายแทนการผลักดันชาวโรฮิงญา กระทรวงแรงงานมั่นใจมาตรการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย จะส่งผลต่อการจัดอันดับการค้ามนุษย์ (ทริป รีพอร์ต) ให้ดีขึ้น ส่วนนักสิทธิมนุษยชน เรียกร้องรัฐบาลใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แทนการผลักดันผู้อพยพชาวโรฮิงญา

แนวทางการแก้ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญา ในมุมมองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ เสนอให้ไทยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แทนการผลักดัน เพราะเห็นว่าที่ผ่านมามาตรการผลักดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

ด้านความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง การค้ามนุษย์ด้านแรงงานนั้น นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ในสถานประกอบการแล้วเกือบ 17,000 แห่ง มีแรงงานข้ามชาติทำงานกว่า 116,000 คน พบมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่จ่ายค่าจ้าง หรือไม่ให้แรงงานพักตามข้อกำหนด โดยดำเนินคดีไปแล้วกว่า 100 คน ส่วนแรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมีกว่า 900 คน

สำหรับการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเข้า-ออกของเรือประมง (Port in - Port out) เพื่อการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายมาตรา 44 ทำให้ผู้ประการเรือให้ความร่วมมือและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น

ส่วนที่สหรัฐอเมริกาเตรียมประกาศผลจัดอันดับการค้ามนุษย์ (ทริปรีพอร์ต) ในช่วงเดือน มิ.ย.นั้น รองปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ จึงหวังว่าจะได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น


กลับขึ้นด้านบน