กระทรวงสาธารณสุข เตรียมถกนำเข้าแร่ใยหิน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมถกนำเข้าแร่ใยหิน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมถกนำเข้าแร่ใยหิน

รูปข่าว : กระทรวงสาธารณสุข เตรียมถกนำเข้าแร่ใยหิน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมถกนำเข้าแร่ใยหิน หลังมีกระแสข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน จะให้กรรมการทุกคนลงชื่อว่าจะสนับสนุน หรือคัดค้านแร่ใยหิน ได้สร้างความกังวลว่าอาจเป็นการลดความน่าเชื่อถือในตัวกรรมการ ขณะที่นักวิชาการ มองว่า หากกระทรวงสาธารณสุข มีข้อสรุปว่าแร่ใยหินไม่เป็นอันตราย อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล

ตามที่คณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า แร่ใยหินชนิดไคโซไทด์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่

รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ไม่เข้าใจเหตุผลที่กระทรวงสาธารณสุขยังคงดึงเวลาในเรื่องนี้ ทั้งที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก  องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และงานวิจัยทั่วโลก ยืนยันตรงกันว่าแร่ใยหินเป็นอันตราย ก่อให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอด

กระทรวงสาธารณสุขจึงควรเร่งสรุปผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อเสนอให้ ครม.พิจารณายกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินอย่างจริงจัง เพราะ ครม.ให้เวลาศึกษาข้อเท็จจริงมากว่า 2 ปีแล้ว  แต่หากมีข้อสรุปว่าแร่ใยหินไม่เป็นอันตราย อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล เช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบสารพิษในข้าวสารบรรจุถุง ที่รัฐบาลไม่สามารถสร้างความชัดเจนได้ ทั้งที่เป็นผลกระทบด้านสุขภาพของผู้บริโภค

ขณะที่แหล่งข่าวในคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวว่าก่อนการประชุมเพื่อให้ได้ผลสรุปว่าแร่ใยหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ในวันที่ 29 ก.ค.2556 ซึ่งที่ประชุมจะให้กรรมการแต่ละคนลงชื่อว่าใครสนับสนุน หรือคัดค้าน แร่ใยหิน โดยให้เหตุผลว่ากรรมการบางคน ที่คัดค้านอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับภาคอุตสาหกรรมที่ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไปแล้ว

โดยกรรมการหลายคนรู้สึกกังวลเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการลดความน่าเชื่อถือในตัวกรรมการ และนำไปเป็นข้ออ้างให้ที่ประชุมชะลอการพิจารณาข้อสรุปที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากความเห็นของกรรมการไม่ตรงกัน


กลับขึ้นด้านบน