ผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมกำหนดมาตรฐานตรวจสอบข้าวถุง

ผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมกำหนดมาตรฐานตรวจสอบข้าวถุง

ผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมกำหนดมาตรฐานตรวจสอบข้าวถุง

รูปข่าว : ผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมกำหนดมาตรฐานตรวจสอบข้าวถุง

ผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมกำหนดมาตรฐานตรวจสอบข้าวถุง จากปัญหาข้าวสารปนเปื้อน ทำให้หลายหน่วยงาน รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมแนวทางตรวจสอบ และกำหนดมาตรฐานข้าวสารบรรจุถุง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมตั้งคณะทำงานร่วม 2 กระทรวง เพื่อสุ่มตรวจข้าวสารและนำมาตรวจยังห้องปฏิบัติการณ์ (แล็ป) ของกระทรวงเกษตรฯ  ในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.2556)
 
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า จะมีการหารือรายละเอียดการสุ่มตรวจ ส่วนของข้าวสารบรรจุ และข้าวสารตักที่ขายโดยทั่วไป รวมถึงการกำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยของข้าวสาร ซึ่งขณะนี้อ้างอิงค่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้อนาคตอาจจะกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนยื่นขอตราสัญลักษณ์รับรองกระบวนการผลิตและความปลอดภัยของข้าว

ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ของกระทรวงเกษตรฯ จะให้ตราสัญลักษณ์ "คิว" กับผู้ประกอบการข้าวสารที่มายื่นจดทะเบียน เพื่อรับรองกระบวนการผลิต

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จะใช้สัญลักษณ์ อย. รับรองความปลอดภัยของข้าว ซึ่งการยื่นขึ้นทะเบียนรับรองจาก 2 หน่วยงาน ขณะนี้ยังเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการ

ส่วนสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง เตรียมจัดทำโครงการตรวจสอบข้าวถุงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี เริ่มต้งแต่เดือนสิงหาคม เบื้องต้น 3 เดือนแรกจะสุ่มตรวจทุกเดือน จากนั้นจะสุ่มตรวจทุก 3 เดือน พร้อมตีพิมพ์ข้อมูลตรวจสอบในเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และเตรียมประสานงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้ร่วมโครงการ


กลับขึ้นด้านบน