ก.อุตฯ มั่นใจยอด บีโอไอ เป็นไปตามเป้า 1 ล้านล้านบาท

ก.อุตฯ มั่นใจยอด บีโอไอ เป็นไปตามเป้า 1 ล้านล้านบาท

ก.อุตฯ มั่นใจยอด บีโอไอ เป็นไปตามเป้า 1 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : ก.อุตฯ มั่นใจยอด บีโอไอ เป็นไปตามเป้า 1 ล้านล้านบาท

ก.อุตฯ มั่นใจยอด บีโอไอ เป็นไปตามเป้า 1 ล้านล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจว่ายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตลอดปี 2556 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านล้านบาทขณะที่ครึ่งปีแรกมีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนขยายตัวร้อยละ 47

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา ว่า มียอดถึงโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนต่อบีโอไอ รวม 1,055 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 632,800 ล้านบาท จำนวนโครงการสูงขึ้นร้อยละ 5.8 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 47

โดยกิจการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดคือ กลุ่มบริการและสาธารณูปโภค รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ, เครื่องจักร, ยานยนต์ และชิ้นส่วน ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 619 โครงการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดรองลงมาคือ มาเลเซีย และฮ่องกง และมั่นใจว่าในปีนี้ ยอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจะไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนขอรับส่งเสริมการลงทุนในไทย มาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน้ำโขงประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) มีแนวโน้มดีขึ้นโดยตลาดเหล่านี้ เป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทย ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวมีและยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้น จากการลงทุนต่อเนื่องของรัฐบาล

ทั้งนี้อุปสรรคที่ยังส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะจีน ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างที่สูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน