เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผยผู้ประกอบการพร้อมลดโซเดียมในอาหาร หลังพบผู้ป่วยมากขึ้น

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผยผู้ประกอบการพร้อมลดโซเดียมในอาหาร หลังพบผู้ป่วยมากขึ้น

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผยผู้ประกอบการพร้อมลดโซเดียมในอาหาร หลังพบผู้ป่วยมากขึ้น

รูปข่าว : เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผยผู้ประกอบการพร้อมลดโซเดียมในอาหาร หลังพบผู้ป่วยมากขึ้น

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผยผู้ประกอบการพร้อมลดโซเดียมในอาหาร หลังพบผู้ป่วยมากขึ้น เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเเละปรับปรุงสูตรอาหาร เผยความสำเร็จการเจรจากับผู้ประกอบการ ลดโซเดียมหรือความเค็มในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีเเผนติดฉลากกำหนดปริมาณโซเดียมในอาหาร หลังพบผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคโซเดียม เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ผศ.นายเเพทย์สุรศักดิ์ กันตะชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องการกำหนดตราสัญลักษณ์ รับรองผลิตภัณฑ์บริโภคเค็มบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้้งผงปรุงรส ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว อาหารเเช่เเข็ง หรือชนิดปรุงสำเร็จรูป ซึ่งลักษณะตราสัญญลักษณ์ จะอยู่ในฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เชื่อว่า อนาคตจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วย จากโรคที่เกิดจากการบริโภคโซเดียมลงได้

 
การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงส่งผลต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต เเละโรคความดันโลหิตสูง จากการสำรวจสุขภาวะอนามัยของคนไทยเมื่อปี 2534 ถึงปี 2552 พบว่า อัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2540 เเละเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 21 ในปี 2552 หรือประมาณ 10 ล้านคน ของประชากรทั้งประเทศ
 


กลับขึ้นด้านบน