แผนการระบายน้ำ จ.นครราชสีมา

แผนการระบายน้ำ จ.นครราชสีมา

แผนการระบายน้ำ จ.นครราชสีมา

รูปข่าว : แผนการระบายน้ำ จ.นครราชสีมา

แผนการระบายน้ำ จ.นครราชสีมา เหตุน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาเมื่อวานนี้ (23 ก.ค.2556) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า เกิดจากฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงไม่เกี่ยวกับโคราชโมเดล ที่ใช้งบประมาณกว่า 270 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการผันน้ำจากเขื่อนลำตะคองไม่ให้ไหลเข้าท่วมในเขตเศรษฐกิจ

ร่องรอยการทุบกำแพงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทหารช่วยกันทุบเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากสนามบินกองทัพภาคที่ 2 หลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในกองบัญชาการสูงกว่า 1 เมตรเมื่อวานนี้ (23 ก.ค.2556)
 
ปริมาณน้ำฝนที่ตกมากถึง 120 มิลลิเมตร และตกติดต่อกันนานกว่า 10 ชั่วโมง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมกองบัญชากองทัพภาคที่ 2 แต่กำลังพลระบายน้ำได้ทัน ทำให้ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยเฉพาะชุมชนหนองไผ่ล้อมซึ่งไม่เคยเกิดน้ำท่วมในชุมชนมาก่อนได้รับผลกระทบ
   
การออกแบบระบบระบายน้ำ ของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่รองรับปริมาณน้ำฝนได้เพียง 80 มิลลิเมตร และหากมีปริมาณน้ำฝนเกินกำหนดจะเกิดน้ำท่วมขัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักและติดต่อกันเป็นเวลานานในเขตเมือง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน แตกต่างจากน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 3 ปีก่อน ที่เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ เขื่อนลำพระเพลิง และเขื่อนลำตะคอง เกินระดับกักเก็บ และล้นเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำ
    
เหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่าเกิดจากระบบการระบายน้ำของเทศบาลที่ระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งไม่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำหรือโคราชโมเดล งบประมาณกว่า 270 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคลองผันน้ำจากเขื่อนลำตะคองไม่ให้ไหลผ่านตัวเมือง  และเป็นการแก้ปัญหาน้ำจากลำน้ำตะคองเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจ

ขณะที่ปัญหาการระบายน้ำของเทศบาลได้ประสานเทศบาลนครนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 เพื่อวางมาตราการแก้ปัญหาระยะยาว เช่น การขยายท่อระบาย พร้อมยืนยันว่าปีนี้จังหวัดครราชสีมาจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อ 3 ปี ก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเฉลี่ยเพียงร้อยละ 33 ของของความจุอ่างเท่านั้น 
     


กลับขึ้นด้านบน