"พล.อ.สุรยุทธ" ขอภาคีเครือข่ายคุณธรรม นำพระราชดำรัสในหลวงสร้างคนดีในสังคม

"พล.อ.สุรยุทธ" ขอภาคีเครือข่ายคุณธรรม นำพระราชดำรัสในหลวงสร้างคนดีในสังคม

"พล.อ.สุรยุทธ" ขอภาคีเครือข่ายคุณธรรม นำพระราชดำรัสในหลวงสร้างคนดีในสังคม

รูปข่าว : "พล.อ.สุรยุทธ" ขอภาคีเครือข่ายคุณธรรม นำพระราชดำรัสในหลวงสร้างคนดีในสังคม

องคมนตรีขอให้ภาคีเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และทุกภาคส่วน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างคนดี ให้เกิดขึ้นในสังคม

พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "สร้างชาติสร้างไทย สร้างใจซื่อตรง" จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคี 25 องค์กร พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความซื่อตรง กับทางรอดประเทศไทย" โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบให้กับคณะองคมนตรี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายขอบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง โดยเน้นสร้างคนดีก่อนคนเก่ง ตลอดจนพัฒนาความพร้อมของคุณครู ให้เกิดความต่อเนื่องของระบบการศึกษา และส่งเสริมเรื่องจิตอาสา ให้เยาวชนสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
 
พล.อ.สุรยุทธ ยังฝากให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสม สร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และโอกาสนี้ยังมอบรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก จำนวน 29 รางวัล ทั้งประเภทบุคคล องค์กร และโครงการ
 
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ยังจะมีการประกาศปฎิญญาสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนร่วมกันภายในเวลา 3 ปี ก่อนส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรีต่อไป


กลับขึ้นด้านบน