ภาคประชาชนจัดเวทีเสวนา โครงการจัดการน้ำ

ภาคประชาชนจัดเวทีเสวนา โครงการจัดการน้ำ

ภาคประชาชนจัดเวทีเสวนา โครงการจัดการน้ำ

รูปข่าว : ภาคประชาชนจัดเวทีเสวนา โครงการจัดการน้ำ

ภาคประชาชนจัดเวทีเสวนา โครงการจัดการน้ำ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กำลังเตรียมจะจัดทำการรับฟังความเห็นประชาชน เรื่องโครงการก่อสร้างบริหารจัดการน้ำ 9 สัญญา เร็วๆ นี้ ตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มรวมตัวกัน เพื่อจัดทำเวทีคู่ขนานให้ข้อมูลกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญา เอ 5 หรือ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ

ภาคประชาชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมตัวกัน เพื่อนำข้อมูลโครงการก่อสร้างทางผันน้ำของกบอ. มาวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการในวันนี้ (25 ก.ค.2556)  ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ภาครัฐให้มายังไม่มีความชัดเจน จึงสุ่มเสี่ยง ที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เพราะเป็นการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะผันน้ำจากแม่น้ำปิง ผ่านแม่น้ำสะแกกรัง ไปแม่น้ำแม่กลอง และท่าจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกลุ่มน้ำทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งจะเกิดปัญหาถูกต่อต้านในหลายจุด จนส่งผลให้ไม่สามารถก่อสร้างได้เสร็จ ขณะที่การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางผันน้ำ จะส่งผลให้ประชาชนหลายจังหวัดไม่มีที่อยู่อาศัย และไร้ที่ดินทำกินตามมาได้

นอกจากนี้ ชาวนครปฐม กังวลว่าพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดนครปฐม จะกลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปี โดยขณะนี้จังหวัดนครปฐม ได้รับผลกระทบจากโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วนของรัฐบาลมูลค่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งได้ยกถนนขึ้นเป็นคันปิดล้อมกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่เร่งรีบก่อสร้าง จึงไม่ได้ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
 

 


กลับขึ้นด้านบน