ผู้ผลิตข้าวถุงต้องขอทะเบียน อย.ภายในปีนี้

ผู้ผลิตข้าวถุงต้องขอทะเบียน อย.ภายในปีนี้

ผู้ผลิตข้าวถุงต้องขอทะเบียน อย.ภายในปีนี้

รูปข่าว : ผู้ผลิตข้าวถุงต้องขอทะเบียน อย.ภายในปีนี้

ผู้ผลิตข้าวถุงต้องขอทะเบียน อย.ภายในปีนี้ ภายในปีหน้า ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงจะต้องขึ้นทะเบียนขอตรารับรอง อย. ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจสอบข้าวไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน

แผนบูรณาการตรวจสอบข้าวของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ ทุกหน่วยงานจะทำงานร่วมกันในการตัวอย่างข้าวในแต่ละพื้นที่ เน้นตรวจสอบข้าวตั้งแต่แปลงนาจนถึงการส่งออก โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์ ต่อเนื่อง 3 เดือน

นอกจากนี้ ยังจะขอความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มาช่วยดูแลกรณีที่มีปัญหาในเชิงลึก กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือให้องค์กรต่างๆ ที่เก็บตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบ ต้องรายงานผลให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนด้วย

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในศูนย์ป้องกันฯ ระบุว่า อย.ได้เร่งรัดให้ผู้ผลิตข้าวถุงต้องขึ้นทะเบียน อย. และขอ "จีเอ็มพี" หรือ มาตรฐานแหล่งผลิตให้แล้วเสร็จในปีนี้ และนำตราสัญลักษณ์มาใช้ในปีหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ทั้งนี้ อย.ประกาศตั้งแต่เมื่อปี 2555 ให้ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงต้องขึ้นทะเบียน อย. แต่ยังไม่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงที่ขึ้นทะเบียน อย. เพียง 4 ราย


กลับขึ้นด้านบน