มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชน

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยืนยันว่าการผลักดันให้เกิดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จะช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายที่เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถพวงที่จังหวัดสระบุรีได้ ได้รับการชดเชยเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด หลังพบว่าบริษัทรถและบริษัทประกันภัย มักประวิงเวลาในการจ่ายเงินตามสิทธิทางกฎหมาย

น.ส.สวนีย์ ฉ่ำเฉียว เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุถึงกรณีอุบัติเหตุรถยนต์โดนสารชนกับรถพ่วง ที่จังหวัดสระบุรี แม้ว่ากฎหมายจะระบุว่า ผู้โดยสารต้องได้รับการชดเชยเยียวยาโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด แต่ในความเป็นจริง เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดรถ 2 คันชนกัน เมื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหาย บริษัทรถ บริษัทประกัน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหาย มักอ้างเรื่องการพิสูจน์ถูกผิด เพื่อประวิงเวลาเสมอ หรือค่าชดเชยเยียวยาอาจต่ำกว่าสิทธิพึงได้รับ การประวิงเวลาจนหมดอายุความ จนไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้อีก ซึ่งผู้บริโภคในฐานะผู้โดยสาร หรือ ญาติ อาจไม่มีข้อมูล ทำให้การเข้าถึงสิทธิทำได้ยาก

ดังนั้งทางออกของปัญหานี้คือการ ผลักดันให้เกิดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตาม มาตรา 61 ซึ่งเป็นกลไกการใช้สิทธิของผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากองค์การดังกล่าวมีหน้าที่่ เปิดเผยชื่อบริษัทรถ บริษัทประกันรถ ที่มักเอาเปรียบผู้บริโภค ป้องกันปัญหา และเป็นปากเสียงของผู้บริโภคในทุกกรณีที่มีการเอารัดเอาเปรียบ เช่นการประวิงเวลาในการจ่ายเงินตามสิทธิทางกฎหมายของ พ.ร.บ.หรือ ประกันภัยภาคสมัครใจ สำหรับผู้เสียหายหรือญาติ รวมทั้งผู้บริโภคสามารถร้องเรียน ตรวจสอบ ขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และติดตามความคืบหน้าได้ทุกประเด็นปัญหาเป็นต้น


กลับขึ้นด้านบน