กรมชลประทาน เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง จ่ายเงินชดเชยเกษตร จ.นครปฐม

กรมชลประทาน เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง จ่ายเงินชดเชยเกษตร จ.นครปฐม

กรมชลประทาน เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง จ่ายเงินชดเชยเกษตร จ.นครปฐม

รูปข่าว : กรมชลประทาน เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง จ่ายเงินชดเชยเกษตร จ.นครปฐม

กรมชลประทาน เตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง จ่ายเงินชดเชยเกษตร จ.นครปฐม อธิบดีกรมชลประทาน เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้กรมชลประทาน จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม กรณีการเปิดประตูระบายน้ำที่ท่วมขังเมื่อปี 2549 จนทำให้ไร่นาเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเสียหาย

เมื่อวานนี้ (25ก.ค.56) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาคำร้องที่นายชนะพล การดำริห์ และพวกรวม 24 คน เกษตรกรในพื้นที่ ยื่นฟ้องกรมชลประทานต่อศาลปกครองกลาง กรณีที่กรมชลประทานยอมเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาบรรลือ คลองพระพิมล คลองมหาสวัสดิ์ ตามที่ถูกชาวบ้านที่อยู่ด้านเหนือ อำเภอบางเลน ประกอบด้วยพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี และ ปทุมธานี กดดันเพื่อระบายน้ำ เมื่อปี 2549 โดยศาลมีคำสั่งให้กรมชลประทาน จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเงิน 8,261,211 บาท

 
ทั้งนี้ ศาลปกครองเห็นว่า กรมชลประทานไม่ได้ใช้แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังพบว่าไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนผู้อยู่อาศัยในเส้นทางน้ำไหลผ่าน จึงฟังได้ว่ากรมชลประทานกระทำการโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องทั้งหมดตามในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำ
 
ขณะที่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุกับไทยพีบีเอส ว่า ทางกรมชลประทาน จะรอสำนวนคำสั่งของศาลปกครอง ก่อนจะยื่นอุทธรณ์ในคดีต่อศาลปกครองสูงสุดตามขั้นตอนต่อไป 
 


กลับขึ้นด้านบน