เรียน"ภาษาพม่า" รับเปิดประชาคมเศรษฐกิจ"อาเซียน"

เรียน"ภาษาพม่า" รับเปิดประชาคมเศรษฐกิจ"อาเซียน"

เรียน"ภาษาพม่า" รับเปิดประชาคมเศรษฐกิจ"อาเซียน"

รูปข่าว : เรียน"ภาษาพม่า" รับเปิดประชาคมเศรษฐกิจ"อาเซียน"

เรียน ในปี2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ ทำให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ที่ติดกับประเทศพม่า เริ่มศึกษาและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวพม่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและมีการติดต่อค้าขายระหว่างกันมากขึ้น

การสอนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ตาก เขต 2 คือหนึ่งในแนวทางการพัฒนาบุคคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพราะมีความจำเป็นต้องสื่อสารกับประชากรประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากจังหวัดตากมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าถึง 5 อำเภอ และหลังเปิดประชาคมเชื่อว่าจะมีการเข้า-ออกจำนวนมาก

สำหรับหลักสูตรการอบรมเพื่อการสื่อสารภาษาพม่า ครั้งนี้ใช้เวลา 30 ชั่วโมง สอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ โดยเน้นเรียนภาษาพม่าเบื้องต้นอย่างการเขียนอักษรพม่าที่มีพยัญชนะ 33 ตัว สระ 23 ตัว 22 เสียง และวิธีการออกเสียง นอกจากนั้นยังสอนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชาวพม่า อย่างการแต่งกายและอาหารการกิน เพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง//

ปี 2558ประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับเพื่อนสมาชิกอีก 9 ประเทศคือกัมพูชา, บรูไน, พม่า, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน จะเกิดการเดินทางไปมาหาสู่ เพื่อลงทุน หรือติดต่อค้าขายกันมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นการเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน