ประธานรัฐสภาเชื่อพิจารณา "นิรโทษกรรม" ราบรื่น

ประธานรัฐสภาเชื่อพิจารณา "นิรโทษกรรม" ราบรื่น

ประธานรัฐสภาเชื่อพิจารณา "นิรโทษกรรม" ราบรื่น

รูปข่าว : ประธานรัฐสภาเชื่อพิจารณา "นิรโทษกรรม" ราบรื่น

ประธานรัฐสภาเชื่อพิจารณา สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.ประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่จะมีขึ้น เพื่อคัดค้าน และต่อต้านรัฐบาล รวมถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ว่า มีศักยภาพแค่การข่มขู่เท่านั้น ซึ่งไม่มีปัจจัยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือลุกลามบานปลาย แต่ยืนยันว่าจะไม่ประมาทต่อทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ประธานรัฐสภาแสดงความเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ จะผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งบรรยากาศทั้งใน และนอกสภาจะไม่มีเหตุขัดข้อง หรือวุ่นวาย จนนำไปสู่ความรุนแรง

หลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานในพิธีตอกเสาเข็มอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับที่นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ และ 40 ส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอด้วยความราบรื่น ซึ่งจะไม่เกิดเหตุขัดข้องหรือวุ่นวายรุนแรงทั้งใน และนอกรัฐสภา โดยมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะพูดคุยทำความเข้าใจด้วยเหตุ และผลต่อกัน และแม้ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และร่างพ.ร.บ.ปรองดอง จะมีหลักการและสาระสำคัญของร่างกฎหมายที่สอดคล้องกัน และค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร รวม 7 ฉบับ

แต่ประธานรัฐสภา กล่าวว่า การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นไปตามวาระ ซึ่งหมายถึงร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเท่านั้น ส่วนกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคดีติดตัวและได้ลงชื่อเห็นด้วย กับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำได้ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวว่า จากการติดตามด้านการข่าว และการประเมินการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคมนั้น พบว่าการชุมนุมไม่มีความเป็นเอกภาพ จึงเชื่อว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือกลายเป็นเหตุวุ่นวายลุกลามรุนแรงได้ ซึ่งโดยรวมเป็นการชุมนุมเพียงแค่การข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม หรือรัฐบาลเท่านั้น แต่ยอมรับว่าไม่สามารถประมาทกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้


กลับขึ้นด้านบน