ตรวจพันธุกรรมชาวบ้านไร้สถานะทางทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ จ.เชียงใหม่

ตรวจพันธุกรรมชาวบ้านไร้สถานะทางทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ จ.เชียงใหม่

ตรวจพันธุกรรมชาวบ้านไร้สถานะทางทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : ตรวจพันธุกรรมชาวบ้านไร้สถานะทางทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ จ.เชียงใหม่

ตรวจพันธุกรรมชาวบ้านไร้สถานะทางทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน ตรวจพันธุกรรม ให้กับประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอสัญชาติ ของบุคคลที่ไม่มีสถานทางทะเบียน

ชาวบ้านที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กว่า 80 คน เข้าร่วมการตรวจหาพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นายนิคม ไวรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ระบุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้เข้ามาพิสูจน์ตามกระบวนการขอสัญชาติ โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก

ขณะที่นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงค์ ประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ระบุ ต้องการคืนความเป็นคนไทย ให้กับคนไทยที่ไม่มีสัญชาติ ที่อาศัยอยู่ตามเขตชายแดน หรือพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่ได้เดินทางมาจดทะเบียนตั้งแต่เกิด ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามารับการตรวจจะเป็นชาวไทยภูเขา ทั้งนี้มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด หลายขั้นตอน เพื่อป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน