นักธุรกิจไทย หวังรัฐบาลใหม่กัมพูชาส่งเสริมการค้าแนวชายแดน

นักธุรกิจไทย หวังรัฐบาลใหม่กัมพูชาส่งเสริมการค้าแนวชายแดน

นักธุรกิจไทย หวังรัฐบาลใหม่กัมพูชาส่งเสริมการค้าแนวชายแดน

รูปข่าว : นักธุรกิจไทย หวังรัฐบาลใหม่กัมพูชาส่งเสริมการค้าแนวชายแดน

นักธุรกิจไทย หวังรัฐบาลใหม่กัมพูชาส่งเสริมการค้าแนวชายแดน การเลือกตั้งกัมพูชาที่มีกระแสของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ทำให้ชาวจังหวัดเสียมราช ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยพวกเขาอยากให้รัฐบาลชุดใหม่พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ด้านนักธุรกิจไทยที่ลงทุนใน จ.เสียมราช คาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชา จะมีนโยบายส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดน

ชาวจังหวัดเสียมราช ประเทศกัมพูชา เข้าแถวรอลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่ง สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัว และความคาดหวังของชาวเสียมราชที่ตั้งใจออกมาเลือกผู้นำไปบริหารประเทศ การเลือกตั้งกัมพูชาที่มีกระแสของฝ่ายค้านและรัฐบาล เป็นสาเหตุหนึ่งที่ชาวจังหวัดเสียมราชบอกว่าทำให้คนออกมาเลือกตั้งมากขึ้น ซึ่งพวกเขาอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเสียมราช มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีละหลายล้านคน

นายฮูจัน มณี บอกว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ทำให้ตัวเมืองรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสกปรก เขาจึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่มีนโยบายการพัฒนาเมืองให้มากกว่านี้ เนื่องจากแรงงานเกือบร้อยละ 80 ในจังหวัดเสียมราชมีรายได้จากการท่องเที่ยว

แม้ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนที่จังหวัดเสียมราชได้อย่างเสรี แต่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ จากกรณีพิพาทเขาพระวิหาร เป็นสาเหตุสำคัญที่นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดเสียมราชมองว่าทำให้การค้าระหว่างไทย และกัมพูชายังไม่เติบโต โดยเฉพาะระบบการจัดส่งสินค้าตามจุดผ่านแดนต่างๆ ของกัมพูชที่ยังไม่พัฒนามากนัก

ปัจจุบันจังหวัดเสียมราช นำเข้าน้ำมัน และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค จากไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนักธุรกิจไทยบอกว่า อยากเห็นรัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนกับไทยมากขึ้น เพราะหลังเกิดกรณีพิพาทเขาพระวิหาร ทำให้การค้าตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ลดลงจากปีละกว่า 1,000 ล้านบาทเหลือเพียงปีละ 400-500 ล้านบาทเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน