เครือข่ายบำนาญประชาชน-เครือข่ายแรงงานนอกระบบฟ้องศาล กรณีกองทุนกอช.

เครือข่ายบำนาญประชาชน-เครือข่ายแรงงานนอกระบบฟ้องศาล กรณีกองทุนกอช.

เครือข่ายบำนาญประชาชน-เครือข่ายแรงงานนอกระบบฟ้องศาล กรณีกองทุนกอช.

รูปข่าว : เครือข่ายบำนาญประชาชน-เครือข่ายแรงงานนอกระบบฟ้องศาล กรณีกองทุนกอช.

เครือข่ายบำนาญประชาชน-เครือข่ายแรงงานนอกระบบฟ้องศาล กรณีกองทุนกอช. เครือข่ายบำนาญประชาชน และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ฟ้องนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลสั่งบังคับใช้กฎหมายการออมโดยเร็ว หลังมีผลบังคับใช้แล้ว 2 ปี

นางสาวอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน ยื่นฟ้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนเงินออมแห่งชาติ 2554 (กอช.) โดยเร็ว หลังกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2554 แต่เลยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก กอช. มาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2555  ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน และขัดต่อรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 270 กรณีจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

นางสาวอุบล เผยว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้ขอพบและเจรจากับนายกิตติรัตน์ เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้า แต่กลับไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใด สำหรับแนวทางการดำเนินการของเครือข่ายฯ จากนี้ไปจะหารือกับทนายความ เพื่อหาแนวทางดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 


กลับขึ้นด้านบน