คสรท.ไม่เห็นด้วยร่าง กม.ประกันสังคม ฉบับรัฐบาล ชี้เป็นการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ

คสรท.ไม่เห็นด้วยร่าง กม.ประกันสังคม ฉบับรัฐบาล ชี้เป็นการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ

คสรท.ไม่เห็นด้วยร่าง กม.ประกันสังคม ฉบับรัฐบาล ชี้เป็นการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ

รูปข่าว : คสรท.ไม่เห็นด้วยร่าง กม.ประกันสังคม ฉบับรัฐบาล ชี้เป็นการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ

คสรท.ไม่เห็นด้วยร่าง กม.ประกันสังคม ฉบับรัฐบาล ชี้เป็นการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ คสรท. และเครือข่ายภาคประชาชน คัดค้านร่างกฎหมายประกันสังคม ฉบับของรัฐบาล ที่จะให้ รมว.แรงงาน เป็นประธานบริหารประกันสังคม โดยเห็นว่าเป็นการยึดอำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จ ชี้ตำแหน่งดังกล่าวควรมาจากการสรรหา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และควรให้ผู้ใช้แรงงาน มีบทบาทในคณะกรรมการประกันสังคมมากกว่านี้

ทั้งนี้นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ไม่เห็นด้วยกับประเด็น แก้องค์ประกอบกรรมการสิทธิประโยชน์ ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับตำแหน่งเป็นประธานบริหารประกันสังคม โดยเห็นว่า เป็นการยึดอำนาจการบริหารเบ็ดเสร็จ และอาจใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงการบริหารงาน ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวควรมาจากการสรรหาจากกระทรวงอื่น หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และควรให้ผู้ใช้แรงงาน มีบทบาทในคณะกรรมการประกันสังคมมากกว่านี้ โดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้าง

ทั้งนี้เครือข่ายฯ จึงเตรียมยื่นหนังสือต่อ ประธานคณะกรรมมาธิการสามัญด้านสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา เพื่อตรวจสอบที่สภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับภาคประชาชน พร้อมยื่นหนังสือให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรไม่รับร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะเป็นการละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน