สภาการหนังสือพิมพ์ฯแถลงการณ์นสพ.ตีพิมพ์ภาพดาราเสพยาละเมิดสิทธิเด็ก

สภาการหนังสือพิมพ์ฯแถลงการณ์นสพ.ตีพิมพ์ภาพดาราเสพยาละเมิดสิทธิเด็ก

สภาการหนังสือพิมพ์ฯแถลงการณ์นสพ.ตีพิมพ์ภาพดาราเสพยาละเมิดสิทธิเด็ก

รูปข่าว : สภาการหนังสือพิมพ์ฯแถลงการณ์นสพ.ตีพิมพ์ภาพดาราเสพยาละเมิดสิทธิเด็ก

สภาการหนังสือพิมพ์ฯแถลงการณ์นสพ.ตีพิมพ์ภาพดาราเสพยาละเมิดสิทธิเด็ก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแถลงการณ์เรื่องการตีพิมพ์ภาพและข่าวอันเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก หลังจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ตีพิมพ์ภาพข่าวเด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี ลงชื่อจริง นามสกุลจริง โดยอ้างว่าเป็นภาพของดาราสาววัยรุ่นคนหนึ่งในละครซีรี่ส์แนวสะท้อนชีวิตเด็กวัยเรียนกำลังเสพยาเสพติด

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติออกแถลงการณ์เรื่องการตีพิมพ์ภาพและข่าวอันเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ตามที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ตีพิมพ์ภาพข่าวเด็ก อายุไม่เกิน 18  ปี ลงชื่อจริง นามสกุลจริง โดยอ้างว่าเป็นภาพของดาราสาววัยรุ่นคนหนึ่งในละครซีรี่ส์แนวสะท้อนชีวิตเด็กวัยเรียนกำลังเสพยาเสพติด โดยมีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  การเสนอภาพและข่าวเช่นนี้ เป็นการกระทำผิดทั้งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีโทษทางอาญา และถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรม เป็นการกระทำซ้ำต่อผู้ประสบเคราะห์กรรมที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการละเมิดกรณีนี้เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่จะต้องกำกับ ดูแลให้หนังสือพิมพ์ปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
        
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าภาพ และข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ขององค์กรสมาชิกควรจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัด การเสนอภาพและข่าวต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กในทุกกรณี ความปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างชัดแจ้ง
            
ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้แล้ว แม้ยังไม่มีผู้ร้องเรียน แต่คณะกรรมการเห็นร่วมกันว่า เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สมควรแจ้งให้หนังสือพิมพ์ที่เสนอภาพและข่าวเด็กดังกล่าวนั้นคำนึงถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเคร่งครัด


กลับขึ้นด้านบน