ชาวบ้านบางระกำ จ.พิษณุโลก ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้านบางระกำ จ.พิษณุโลก ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้านบางระกำ จ.พิษณุโลก ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

รูปข่าว : ชาวบ้านบางระกำ จ.พิษณุโลก ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้านบางระกำ จ.พิษณุโลก ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบวิถีชีวิต ชาวอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบวิถีชีวิต-สภาพแวดล้อมในพื้นที่

ตัวแทนชาวอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รวมตัวบริเวณวัดแหลมเจดีย์ ต.บางระกำ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หลัง บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 6.5 เม็กกะวัตต์ บนที่ดิน 63 ไร่

 
ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า ไม่ต้องการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับชุมชน โรงเรียน และวัด
 
ขณะที่นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า การสร้างโรงไฟ้ฟ้า ต้องทำตามขั้นตอน โดยเฉพาะการทำประชาพิจารณ์หากชาวบ้านในพื้นที่ ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่มีการก่อสร้าง


กลับขึ้นด้านบน