พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รูปข่าว : พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐ ,ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นำสิ่งของและแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ คณะเทศบาลตำบลแวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม, คณะบดีสำนักวิชาการแพทย์ศาสตร์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย, กลุ่มสวนส่างฝัน อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 

 
คณะมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า อนุตตรธรรมไทย, สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, คณะสำนักเลขานุการ กองทัพบก, คณะการเงินกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, คณะหลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 57, คณะนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นทีา 32 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กลับขึ้นด้านบน