ส.ส.ประชาธิปัตย์ตำหนิรัฐบาล - บริษัทเอกชนกรณีแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหล

ส.ส.ประชาธิปัตย์ตำหนิรัฐบาล - บริษัทเอกชนกรณีแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหล

ส.ส.ประชาธิปัตย์ตำหนิรัฐบาล - บริษัทเอกชนกรณีแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหล

รูปข่าว : ส.ส.ประชาธิปัตย์ตำหนิรัฐบาล - บริษัทเอกชนกรณีแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหล

ส.ส.ประชาธิปัตย์ตำหนิรัฐบาล - บริษัทเอกชนกรณีแก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตำหนิรัฐบาล และบริษัทเอกชนต่อกรณีการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำมันรั่วในทะเล จ.ระยอง พร้อมระบุจะติดตามตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูล ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องมาตรการการควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วในทะเล จ.ระยอง โดยสาระสำคัญได้อภิปรายกล่าวอ้างว่า รัฐบาล และภาคเอกชน ล้มเหลวในการแก้ปัญหา จนเป็นเหตุส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมตำหนิแผนงานของภาคเอกชนที่ไม่รัดกุม เพราะได้เกิดเหตุน้ำมันรั่วในทะเลเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีก็ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเตรียมรวบรวมข้อมูลยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

ขณะที่นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อภิปรายชี้แจงถึงมาตรการป้องกันว่า ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนอาสาสมัครได้ซักซ้อมแผนล่าสุด ต้นปี 2556 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่อขนส่งน้ำมันแตก น้ำมันรั่วไหลออกมา วาล์วที่ท่อก็ได้ปิดอัตโนมัติ และรั่วไหลไม่เกิน 50,000 ลิตร ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นแล้วว่าเกิดการบกพร่องที่จุดใด และภาคเอกชนได้แสดงความรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ


กลับขึ้นด้านบน