ในหลวงพระราชินีเสด็จฯไปพักผ่อน ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงพระราชินีเสด็จฯไปพักผ่อน ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงพระราชินีเสด็จฯไปพักผ่อน ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

รูปข่าว : ในหลวงพระราชินีเสด็จฯไปพักผ่อน ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงพระราชินีเสด็จฯไปพักผ่อน ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช กลับไปพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

เวลา 16.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินลงจากชั้น16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอด 2 ข้างทางเสด็จพระราชดำเนินภายในโรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนจำนวนมาก ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมเปล่งเสียงร้องเพลงสดุดีมหาราชาอย่างกึกก้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ เพื่อถวายการรักษาพระอาการประชวร

และเมื่อคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนขณะนี้ พระอาการทั่วไปของทั้ง 2 พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงดี ทรงมีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการชั่วคราว เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ โดยมีคณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลคอยติดตามอย่างใกล้ชิด


กลับขึ้นด้านบน