ปตท.ยอมรับน้ำมันรั่วรุนเเรงระดับ 2

ปตท.ยอมรับน้ำมันรั่วรุนเเรงระดับ 2

ปตท.ยอมรับน้ำมันรั่วรุนเเรงระดับ 2

รูปข่าว : ปตท.ยอมรับน้ำมันรั่วรุนเเรงระดับ 2

ปตท.ยอมรับน้ำมันรั่วรุนเเรงระดับ 2 ผู้บริหาร ปตท.ยอมรับว่าสถานการณ์น้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นมีความรุนเเรงอยู่ในระดับ 2 จากความรุนแรง 3 ระดับ ขณะที่ไทยพีบีเอสพบข้อมูลว่าแม้ประเทศไทยจะมีคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน.อยู่ เพื่อจัดการระบบปัญหาน้ำมัน แต่ 10 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุม เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุน้ำมันรั่วไหลเลย

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันปี 2547 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน. ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และหน่วยงานดูแลด้านทรัพยากรน้ำและการคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกองทัพเรือ แต่ไม่มีกระทรวงพลังงานรวมอยู่ด้วย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่านับตั้งระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ยังไม่เคยมีการประชุมหารือในคณะกรรมการตามระเบียบ โดยในวันพรุ่งนี้ (2 ส.ค.) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน และกำจัดคราบน้ำมันเป็นครั้งแรก โดยความรุนแรงของสถานการณ์ครั้งนี้หากพิจารณาตามมาตรฐานแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ หากปริมาณน้ำมันที่รั่วอยู่ที่ 50,000 - 70,000 ลิตรตามข้อกล่าวอ้างของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ระบุ จะจัดว่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับ 2 จาก 3 ระดับ

ซึ่งตามแผนความร่วมมือในการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในระดับ 2 เมื่อเกิดเหตุจะต้องเร่งแจ้งศูนย์ประสานงาน เพื่อจัดการกักคราบน้ำมัน และร่วมมือกับผู้รับสัมปทานรายอื่นเพื่อปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันตามแผนฉุกเฉินของสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ขณะที่ ปตท.ยืนยันว่ามาตรการที่ใช้เป็นการทำงานของความรุนแรงระดับ 3 แม้สถานการณ์จริงจะอยู่ในระดับ 2 เท่านั้น

ทั้งนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เเละกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ยอมรับว่ายังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงที่มีน้ำมันจำนวนหนึ่งลอยไปถึงอ่าวพร้าวได้ แต่ได้เร่งทำการตรวจสอบ และขจัดคราบน้ำมันบริเวณชายหาด ซึ่งคาดว่าภายใน 2 - 3 วันจะสามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมด ขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานจากต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบ และหาแนวทางเยี่ยวยาร่วมกับประชาชนในพื้นที่

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 ทันที เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งระยะสั้น กลางและยาว ต่อแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เนื่องจากที่ผ่านมาแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน .แต่ไม่สามารถสั่งการเรื่องเร่งด่วนอย่างเอกเทศได้ เพราะต้องดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งยังไม่เคยประชุมร่วมกันแม้แต่ครั้งเดียว


กลับขึ้นด้านบน