ภาคประชาสังคม เรียกร้อง"พีทีที จีซี"เผยข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบ-สารเคมีที่ใช้ขจัดคราบน้ำมัน

ภาคประชาสังคม เรียกร้อง"พีทีที จีซี"เผยข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบ-สารเคมีที่ใช้ขจัดคราบน้ำมัน

ภาคประชาสังคม เรียกร้อง"พีทีที จีซี"เผยข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบ-สารเคมีที่ใช้ขจัดคราบน้ำมัน

รูปข่าว : ภาคประชาสังคม เรียกร้อง"พีทีที จีซี"เผยข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบ-สารเคมีที่ใช้ขจัดคราบน้ำมัน

ภาคประชาสังคม เรียกร้อง ภาคประชาสังคม ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล และหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูล ปริมาณน้ำมันดิบรั่วไหลที่แท้จริงและสารเคมีที่ใช้ขจัดคราบน้ำมันต่อสาธารณะ

แถลงการณ์ของภาคประชาสังคม ระบุถึงน้ำมันดิบที่รั่วไหลว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดและปริมาณที่ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการสลายคราบน้ำมัน จึงเกิดความสงสัยและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ,ระบบนิเวศ รวมทั้งสุขภาพของประชาชน ตลอดจนไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและมาตรการในการจัดการปัญหาการปนเปื้อนทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อสาธารณะชน

                                              

ทำให้ประชาชนไม่ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งเป็นต้นเหตุในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน , ต้องเสนอแผนและวิธีการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งชี้แจงสาเหตุการรั่ว และปริมาณรั่วไหลที่แท้จริงต่อสาธารณะชน

   

ส่วนข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐ เช่น ต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำมันดิบและสารเคมีใช้ , เร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว, เร่งสอบสวนสืบสวนถึงสาเหตุและปริมาณน้ำมันดิบรั่วไหลจริง รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

 


กลับขึ้นด้านบน